ZESTAWIENIA WIAT

Istnieje możliwość zestawiania modułów wiat, co pozwala uzyskać większe powierzchnie zadaszone o różnych kształtach rzutu.

Minimalny moduł 2 m x 2,5 m.

Możliwe jest także zestawianie wiat w tzw. układy hybrydowe np. wiata na wózki sklepowe z wiatą na rowery.