Usługi

Oferujemy:
Pełen serwis posprzedażowy, naprawy wiat naszych i obcych.
Przygotowanie betonów/ asfaltu na podkład do montażu konstrukcji.
Transport i montaż.
Projekty indywidualne:
– techniczne
– użytkowe (ergonomia, funkcjonalność, zagospodarowanie przestrzeni)
– design